Menu

Javascript

Javascript

  • Ի՞նչ է բլոկ սխեման, ալգորիթմներ, փոփոխականներ, պայմաններ, օպերատորներ
  • Ին՞չ է JavaScript - ը, փոփոխականներ, տվյալների տիպեր
  • Օպերատորներ, ցիկլեր
  • Ֆունկցիաներ, Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ
  • Զանգվածներ, զանգվածների հետ աշխատող մեթոդներ
  • Ին՞չ է ֆունկցիան, ֆունկցիաների օրինակեր
Հետ Գրանցվել

Ինֆո

Խումբ
2 անձ
Ընդ․ Տևող․
4 ամիս
Դասերի Քանակ
2 օր/շ
Դաս․ Տևող․
1 ժամ/դաս
Գին
Խմբ․
15.000 Դ/ամիս
Անհ․
18.000 Դ/ամիս

Լազուներ

Javascript
4 ամիս

Աշխատանքային ժամեր

Երկ
09:00 - 21:00
Երք
09:00 - 21:00
Չոր
09:00 - 21:00
Հինգ
09:00 - 21:00
Ուրբ
09:00 - 21:00
Շաբ
09:00 - 21:00
Կիր
10:00 - 20:00