Menu

Back End

Ինչ կսովորենք դասի ընթացքում

- PHP -

 • Ինչպե՞ս գրել PHP կոդ, փոփոխականներ, հաստատուններ, տվյալների տիպեր։
 • Ցիկլեր, Զանգվածներ, Ֆունկցիաներ, Փոփոխականների տեսանելիության տիրույթ, Ռեկուրսիա:
 • Սուպերգլոբալ փոփոխականներ:Քուքիներ, սեսսիաներ:
 • Include, require ֆունկցիաներ:
 • Տվյալների բազաներ: Գործիքներ, որոնք աշխատում են MySql տվյալների բազայի հետ:
 • Ի՞նչ է OOP - ն, գաղափար օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման մասին։
 • Գաղափար կոնստրուկտորի մասին, հասանելիության տիրույթը, կախարդական մեթոդներ։
 • Ի՞նչ է Framework-ը։

- MySql -

 • Select
 • Update
 • Insert
 • Where In
 • Group By
 • Join, Left Join, Right Join

- Laravel -

 • Ինչպես install անել Ձեր առաջին Laravel project-ը
 • Composer, գաղափար նրա մասին
 • Գաղափար Model, View, Controller-ների մասին
 • Routing
 • Migration
 • Seed
 • Factory
 • Validation
 • Middleware
 • Կստեղծենք Մեր Սեփական project-ը։
Հետ Գրանցվել

Ինֆո

Խումբ
2 անձ
Ընդ․ Տևող․
3 ամիս
Դասերի Քանակ
3 օր/շ
Դաս․ Տևող․
2 ժամ/դաս
Գին
Խմբ․
30.000 Դ/ամիս
Անհ․
35.000 Դ/ամիս

Teaching Languages

PHP, MySQL, OOP
2 month
Laravel
1 month

Աշխատանքային ժամեր

Երկ
09:00 - 21:00
Երք
09:00 - 21:00
Չոր
09:00 - 21:00
Հինգ
09:00 - 21:00
Ուրբ
09:00 - 21:00
Շաբ
09:00 - 21:00
Կիր
10:00 - 20:00